اداره‌ی خدمات فنی تخصصی پارک با هدف ارتقای توانایی‌های کسب و کار واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام به ارایه‌ی مشاوره‌های مختلف کسب و کار از طریق به کارگیری مشاوران حرفه‌ای، به شرح زیر می‌نماید.

قوانین بیمه و تامین اجتماعی: آقای علیرضا جواهری(رییس سابق سازمان تامین اجتماعی شاهرود)

قوانین کار: آقای مصطفی خیمه (کارشناش اشتغال اداره‌ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی)،

امور مالیاتی: آقای جمال بابایی(عضو جامعه مشاورین رسمی امور مالیاتی کشور، مشاور امور مالیاتی پارک  و معاون مدیر کل و رییس سابق اداره امور مالیاتی شاهرود)

ثبت اختراعات خارجی: آقای ولی پروانه (نماینده کانون پتنت ایران)

برای درخواست زمان مشاوره، لطفا فرم درخواست را تکمیل و به همراه مستندات درخواستی در سامانه‌ی crm.sstp.ir بارگذاری نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 9-32300275 داخلی 177 تماس حاصل فرمایید.