لطفا ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

سپس دوره ی آموزشی مورد نظر را انتخاب و گزینه ی ذخیره را انتخاب نمایید.


برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

کارگاه‌ها، رویدادها و فراخوان‌ها

05 مهر 1400
07:00-09:00

شرکت کنندگان: 2

05 آبان 1400
07:00-09:00

05 آذر 1400
07:00-09:00

05 دی 1400
07:00-09:00

05 بهمن 1400
07:00-09:00

05 اسفند 1400
07:00-09:00

05 اردیبهشت 1401
07:00-09:00

05 خرداد 1401
07:00-09:00

05 تیر 1401
07:00-09:00

05 مرداد 1401
07:00-09:00

شرکت کنندگان: 1

05 شهریور 1401
07:00-09:00

شرکت کنندگان: 1
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.