دفتر مرجع منطقه ای مالکیت فکری پارک علم و فناوری استان سمنان با هدف گسترش فعالیت های مرتبط با ارزیابی و حمایت از اختراعات و نوآوری ها در سطح کشور، با مجوز معاونت پژوهش وفناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس شده است. بر این اساس پارک علم و فناوری استان سمنان در چارچوب سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده، در ارتباط با ارزیابی اختراعات و تقاضای اختراعات، حمایت مالی از ثبت و به کارگیری اختراعات و هم چنین فرهنگ سازی و آموزش دراین حوزه، فعالیت می نماید. اختراعات واصله به این مرجع به یک یا چند داور تخصصی برای ارزیابی فنی ارسال می‌شوند.بخش اعظم داوران تخصصی پارک را، اساتید دانشگاه‌ها و صنعتگران استان تشکیل می‌دهند.پس از اخذ جوابیه‌ی داوران تخصصی، نتایج در کارگروه ارزیابی اختراعات پارک ، از نظر محتوایی بررسی و نتایج نهایی به اداره‌ی ثبت اختراعات ایران ارسال می‌شود.

برای درخواست اعتبارسنجی اختراع و اخذ گواهینامه‌ی تاییدیه‌ی علمی اختراع فرم درخواست را تکمیل و به همراه مستندات درخواستی در سامانه‌ی crm.sstp.ir بارگذاری نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 32300283، سرکار خانم دکتر خوش‌آبادی، تماس حاصل فرمایید.