دارایی‌های نامشهود، بخش عمده ای از سبد دارایی‌های مجموعه های فناور را تشکیل داده است، که به علت داشتن ارزش اقتصادی مسایل خاصی را پیش روی مدیران فناوری قرار داده است. جدای از این مساله، روش بهینه ی حفاظت و بهره برداری از فناوری توسعه یافته و برآورد ارزش اقتصادی این دارایی‌های نامشهود، در موارد متنوعی مثل تعیین قیمت فروش فناوری، پیشنهاد نسبت رویالیتی در اعطای امتیاز بهره برداری، تعیین سهم‌الشرکه به عنوان آورده غیرنقدی در سرمایه گذاری مشترک، تخمین خسارت و جریمه در دعاوی قضایی وحقوقی، از دغدغه‌های مدیران فناوری است. پارک‌های علم و فناوری با داشتن دانش تخصصی و شبکه ای از کارشناسان و ارزیابان، ظرفیت مناسبی را برای کمک به واحدهای فناور مستقر در پارک و سایر متقاضیان دراختیار دارد. در این راستا، دفتر ارزشگذاری پارک، برای جهت ارایه‌ی خدمات ارزشگذاری فناوری در پارک راه اندازی شده است.

برای درخواست ارزش‌گذاری فناوری و اخذ گواهینامه‌ی مذکور فرم درخواست را تکمیل و به همراه مستندات درخواستی در سامانه‌ی crm.sstp.ir بارگذاری نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 9-32300275 داخلی 177، سرکار خانم دکتر خوش‌آبادی تماس حاصل فرمایید.