نظر به لزوم ارتقای توانمندی‌ها و مهارت‌های اعضای هیات علمی و استفاده از توان تخصصی ایشان درجهت انجام فعالیت‌های مطالعاتی مورد نیاز، پارک علم و فناوری استان سمنان آیین‌نامه‌ی استفاده از پتانسیل اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت در قالب دوره‌های فرصت مطالعاتی در پارک را دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 9-32300275 داخلی 155 تماس حاصل فرمایید.